Muhasebe ve Defter Tutma Hizmetleri

Mali Müşavirlik ve Beyanname Düzenleme Hizmeti

İlgili vergi kanunları kapsamında beyan edilmesi gereken beyannamelerin hazırlanması ve beyanı konusunda danışmanlık himeti vermekteyiz.

Vergi Danışmanlığı

Müşterilerimizin mevcut faaliyetlerinde ve / veya gelecek planlarında soru işareti yaratan vergisel konular ile alakalı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Vergi Planlaması Hizmeti

Vergi planlaması hizmetleri kapsamında müşterilerimizin vergi kanunları sınırları çerçevesinde vergi maliyetlerini azaltacak çalışmalar yapmaktayız.

Vergi Uyuşmazlığı Hizmetleri

Mali idare ile yaşanan vergi uyuşmazlıklarının çözümü konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı Kanun kapsamında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin tasdik yetkisi alanına giren konu ve işlemlerle ilgili tasdik hizmeti vermekteyiz.

İç Denetim-Dış Denetim ve Özel Amaçlı Denetim Hizmetleri

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda iç, dış ve özel amaçlı denetim hizmetleri vermekteyiz.

Alışveriş Merkezi Kiracı Ciro Denetimi

AVM performansı ya da ciro kirası uygulamaları kapsamında kiracıların beyan ettiği ciroların doğruluğunun kontrolünü sağlamaktayız.

AVM Yönetimi Operasyonu Performans Raporlaması ve Yönetim Danışmanlığı

AVM’nin aylık / 3 aylık / yıllık performanslarını ve yıl sonu / 3 yıllık / 5 yıllık projeksiyonları raporlamaktayız. Kiralama sözleşmelerinin doğru uygulanması, uzatım, fesih, yenileme süreçlerinde mülk sahibi ve kiracıya danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Finansal Raporlama Hizmetleri

Yönetim talepleri doğrultusunda belirlenen raporlama kriterlerine uygun bir Muhasebe sisteminin kurulmasını sağlıyoruz.

UFRS Raporlaması

Aylık / 3 aylık / yıllık bazda UFRS tabanlı mali tabloların hazırlanması hizmeti vermekteyiz.

Yönetim Hizmetleri

  • Müşterilerimizin mali işler süreç ve sistemlerinin kurulum ve yönetimi hizmeti vermekteyiz.
  • Müşterilerimizin finansal strateji belirlemelerine ve planlama yapmalarına destek oluyoruz.
  • Müşterilerimize yarı zamanlı CFO/Muhasebe-finans müdürlüğü hizmeti vermekteyiz.
  • Müşterilerimizin yatırım projeleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
  • Müşterilerimize teşviklerden eksiksiz yararlanmaları için danışmanlık hizmeti veriyoruz.
  • Şirket/Personel Finansal KPI hedefleri Belirleme, Ölçme ve Değerlendirme Bütçe Hazırlama-Yönetim ve Kontrol Danışmanlığı

Bordrolama ve İnsan Kaynakları Hizmetleri

Puantaj Takip ve Bordro Hazırlama Hizmetleri

Şirket personelinin ücret teşviklerinden tam ve doğru yararlanmasının sağlanması için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Due Diligence Danışmanlık Hizmetleri / Due Diligence Services

Şirket birleşme ve satınalmalarında müşterilerimize alıcı ya da satıcı tarafında danışmanlık hizmeti veriyoruz.